e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Aktualności i Ogłoszenia

OTWARCIE KASY W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI


 INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 07 MAJA 2020 r.

MOŻNA PONOWNIE DOKONYWAĆ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W KASIE SPÓŁDZIELNI PRZY UL. RYDLA 71A
(POMIESZCZENIE TYMCZASOWEJ KANCELARII)

Godziny otwarcia KASY:
- poniedziałki i czwartki - 9.00-16.00,
- wtorki i piątki - 9.00-14.00,
- środy - 9.00-15.00.
PRZERWA - 11.30-12.00.

WPŁATY PRZYJMOWANE SĄ W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ (KARTA PŁATNICZA)
ORAZ GOTÓWKOWEJ.
W POMIESZCZENIU MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ JEDNA OSOBA
WYPOSAŻONA W MASECZKĘ OCHRONNĄ

PROSIMY O UŻYWANIE RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH BĄDŹ SKORZYSTANIE
ZE ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI


DO DNIA 31 MAJA BR. MOŻLIWE JEST DOKONYWANIE WPŁAT W FORMIE GOTÓWKOWEJ ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI MONETIA PRZY UL. RYDLA 50/1 (PRZY CENTRUM HANDL. „HELIOS”) - GODZINY PRACY AGENCJI: 900-1400 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU). WPŁATA ZWOLNIONA JEST Z PROWIZJI.

Zarząd SM „Dąb”