e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

500+
Około 22 tysiące szczecińskich rodzin korzysta z programu Rodzina 500+. Ich domowe budżety powiększają się łącznie co miesiąc o 14 mln zł. To znaczne wsparcie. Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że na świadczenia 500+ od kwietnia 2016 r. do końca czerwca br. wypłacono 29,7 mld zł. W tej kwocie są także koszty obsługi programu. Na ten cel w budżecie na ten rok zapisano 23,1 mld zł. Minister Elżbieta Rafalska poinformowała przed kilkoma dniami, że kwota ta wzrośnie o ponad 1 mld. zł. Mocą ustawy, od 1 sierpnia 2017 r. wprowadzone zostały zmiany, by uszczelnić system przyznawania świadczenia. Chodzi zwłaszcza o zasądzone alimenty od drugiego rodzica. Samotnie wychowujący dzieci będą musieli udowodnić, że wykorzystali wszelkie możliwości ubiegania się o wsparcie od drugiego rodzica. Dopiero wtedy przyznane zostanie im świadczenie. Zmianie uległy też przepisy o utracie dochodu – jeśli osoba wnioskująca, lub ktoś z jej rodziny straci zatrudnienie u swojego pracodawcy i w ciągu trzech miesięcy zostanie przez niego ponownie zatrudniony wyłączone zostaną przepisy o utracie dochodu. Ten mechanizm był stosowany przez osoby próbujące obniżyć swoje kryterium dochodowe.

Podobnie jak w roku ubiegłym, wnioski przez internet, osobiście we wskazanych trzech punktach oraz wysyłając je pocztą na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul.Kadłubka 12, 71-521 Szczecin. Najmniej kłopotliwe jest korzystanie z systemów bankowości elektronicznej (bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) oraz portal Emp@tia, platformy PUE ZUS oraz epuap – wymagany podpis lub profil zaufany. Nad nowym rozwiązaniem pracowali eksperci z Ministerstwa Cyfryzacji. Kierująca nim Anna Streżyńska podczas konferencji prasowej stwierdziła, że jego uproszczona formuła pozwala na szybkie i sprawne uzupełnienie dokumentu. Profil zaufania jest bezpłatnym narzędziem, które potwierdza naszą tożsamość w internecie, dzięki czemu można szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych, w tym np. nasze konto w ZUS. Umożliwia również podejrzenie liczby punktów karnych, złożenie wniosku o dowód osobisty, uzyskanie odpisów aktów, zgłoszenie urodzenia dziecka, rozliczenie podatków, pobieranie zaświadczenie o niekaralności, złożenie wniosku o kartę EKUZ. Lista usług i możliwości jest długa, dzięki czemu można zaoszczędzić sporo czasu i załatwiać urzędowe sprawy bez wychodzenia z domu.
W Szczecinie wnioski bezpośrednio składa się w trzech punktach: w głównej siedzibie SCŚ – ul. Kadłubka 34, przy ulicy Rydla 39/40 (filia UM) i w filii SCŚ przy Kaszubskiej 30.
Maciej Homis, rzecznik Szczecińskiego Centrum Świadczeń informuje, że pierwszego dnia składania nowych wniosków w ramach programu Rodzina 500+ oraz innych świadczeń przyjęto ich 749. – W punktach przyjmowania od rana pojawiały się osoby chętne do złożenia wniosków. Wszystko przebiegało bardzo spokojnie, nie tworzyły się kolejki. Jeszcze przed otwarciem każdego z punktów oczekiwało przed nimi około 20 osób. W nocy wpływały wnioski drogą elektroniczną. Pierwsza osoba wysłała nowy dokument 29 minut po północy. Po kilku godzinach było ich ponad 200. Podobnie jak w roku ubiegłym najwięcej osób składa wnioski w formie papierowej, osobiście. Świadczenia przyznawane są na okresy zasiłkowe. W przypadku programu Rodzina 500+ od 1 października do 30 września. By zachować ciągłość wypłat i utrzymania świadczenia, należy złożyć dokumenty w określonych terminach. Przypomnę, że wypłatę do 31 października gwarantuje złożenie wniosku w sierpniu. Jeśli stanie się to we wrześniu, to wypłata za październik i listopad nastąpi do 30 listopada, jeśli zaś w październiku – do 31 grudnia (za październik, listopad i grudzień). Wnioski złożone w listopadzie i kolejnych miesiącach przyniosą wypłaty świadczenia w ciągu miesiąca od złożenia wniosku – bez wyrównania. Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje są na stronach: www.swiadczenia.szczecin.pl oraz www.500plus.szczecin.pl.
Autor: JB

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
Nr 15(566) Rok XXIII  

 10 sierpnia 2017    ISSN 1233-4464

Nakład 14 488. egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail