e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Aby uniknąć kłopotów jesienią...
W Spółdzielni Mieszkaniowej “Dąb” trwa akcja wymiany zaworów termostatycznych na domowych kaloryferach. Na niektórych osiedlach już ją zakończono – na innych jest jeszcze w trakcie. Gdzieniegdzie tym pracom instalacyjnym towarzyszy też montaż podpionowych zaworów c.o. w piwnicach. Wszystko po to, aby w nowym sezonie grzewczym ciepło dotarło w równym stopniu do każdego mieszkania – tak by taki sam komfort cieplny miał mieszkaniec zarówno parteru, jak i ostatniego piętra wieżowca.

Kierownik Działu Nadzoru Eksploatacji SM „Dąb” ADAM PIOTROWSKI przypomina jednak, że warunkiem właściwej regulacji budynkowych sieci centralnego ogrzewania jest swobodny przepływ wody w zmodernizowanych właśnie systemach.
– Nie grzejemy jeszcze, ale pamiętajmy, iż po pracach instalacyjnych w mieszkaniach trzeba każdy pion c.o. ponownie napełnić wodą. I to w sposób skuteczny, tak by w żadnym z grzejników nie pozostała resztka powietrza. Bo powietrze to, krążąc w systemie cieplnym, praktycznie uniemożliwia skuteczną regulację jego parametrów w budynku. Dlatego – także poprzez ogłoszenia wywieszone na klatkach – prosimy wszystkich mieszkańców, aby po przeprowadzonych przez fachowców pracach otworzyć wszystkie zawory, wszystkich kaloryferów – i to na maksimum. I pozostawić je otwarte do momentu, kiedy zaczniemy jesienią ogrzewać budynki. Gdy zrównoważone ciepło dotrze do każdego z mieszkań, możemy wówczas przymknąć zaworem ten przepływ, by w każdym z pomieszczeń w mieszkaniu osiągnąć odpowiadającą nam temperaturę. Przypomnę, że nowe zawory na grzejnikach to tzw. szesnastki, czyli termoregulatory niepozwalające, aby w pomieszczeniach mieszkalnych spadła temperatura poniżej 16 stopni Celsjusza. Gdyby zaistniała taka sytuacja (co przy szczecińskich zimach jest raczej niemożliwe), termoregulator automatycznie włączy dopływ ciepłej wody do grzejnika, uniemożliwiając wychłodzenie i zagrzybienie danego pomieszczenia. Jest to rozwiązanie przewidziane przez obowiązujące wszystkich przepisy budowlane, pozwalające też w sposób bardziej sprawiedliwy podzielić koszty globalnie zużytego ciepła na wszystkich mieszkańców.
Oczywiście są pojedyncze przypadki, że w jakichś mieszkaniach nie wymieniono zaworów na kaloryferach na nowy typ (mimo że stare termostaty – tam pracujące – po wielu latach już nie spełniają dobrze swojej roli). Mogło się zdarzyć, że ktoś z różnych względów nie udostępnił wejścia do mieszkania ekipom modernizującym sieć c.o. Co mówią o takiej sytuacji regulaminy spółdzielcze? Właściciel mieszkania z niewymienionymi termostatami nie będzie rozliczany z użycia ciepła na podstawie podzielnika kosztów wiszącego na kaloryferze. Ponieważ przepływ gorącej wody w jego grzejnikach odbiega teraz parametrami od tego, co dzieje się w grzejnikach w pozostałych mieszkaniach tego samego budynku. Trudno więc takie mieszkanie rozliczać precyzyjnie tą samą metodą. Taki lokal będzie rozliczany na koniec sezonu grzewczego ryczałtem. I – jak możemy się domyśleć – nie jest to korzystne ekonomicznie dla właściciela mieszkania. Ale z kolei trudno dopuścić do sytuacji, że ktoś kto nie chce mieć zmodernizowanego systemu c.o. w swoim mieszkaniu, ktoś ogrzewający swój lokal kosztem sąsiadów (poprzez ściany czy stropy) będzie rozliczany identycznie jak spółdzielcy, którzy na taką modernizację się zgodzili. W spółdzielni mieszkaniowej jesteśmy jedną społecznością i musimy stosować się do norm, które sami ustaliliśmy w swoich regulaminach. Na tym polegają uczciwe zasady współżycia społecznego.
Autor: (mor)

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
Nr 17 (568) Rok XXIII  

 7 września 2017    ISSN 1233-4464

Nakład 14 488. egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail