e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Dla seniorów
Jedni lubią spotykać się, bawić, uczestniczyć w imprezach kulturalnych i towarzyskich. Inni korzystają z kameralnych form edukacji, chcąc nadal intelektualnie się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności. “Po co marnujesz tyle czasu? Odszukaj miłość! Doceń rodzinę! Dbaj o prawdziwych przyjaciół! Znajdź pasję, podróżuj i ucz się! Bądź aktywny, ćwicz pamięć! Ciesz się życiem – póki możesz!”. Takie rady dla osób starzejących się coraz częściej pojawiają się w czasopismach i w internecie. Takie potrzeby osób dojrzałych rozumie Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej “Prawobrzeże” i prowadzi Centrum Aktywności Seniora. W jego ramach działają dwa kluby seniora na Słonecznym i w Wielgowie oraz grupy edukacyjne, artystyczne, informatyczne i doskonalące sprawność fizyczną. Dwunastoletnie działania zyskały wysokie oceny seniorów, korzystających z bogatej oferty, a także władz miasta.

Obecnie z inicjatywy prezes Fundacji Wiolety Smykowskiej powstaje Uniwersytet Trzeciego Wieku – Szczecin Prawobrzeże (UTW-SP). Dobrym duchem przedsięwzięcia jest dyrektor Beata Bugajska, kierująca Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta, której jako pracownikowi naukowemu Uniwersytetu Szczecińskiego od lat szczególnie bliska jest poprawa sytuacji i pozycji społecznej seniorów. Projekt to niełatwy i pracochłonny, jednak już 28 września o godzinie 16 w Klubie „Dąb” przy ul. Rydla 93 nastąpi inauguracja roku akademickiego 2017/18 UTW – Szczecin Prawobrzeże. Wykład inauguracyjny pt. „Sztuka życia – ku geragogice odwagi” wygłosi dr hab. Beata Bugajska.
Geragogika to subdyscyplina w pedagogice, zajmująca się aspektami naturalnego i specyficznego procesu starzenia każdego człowieka wraz ze wszystkimi jego przeżyciami. Jest młodą dziedziną nauki, wykorzystuje wiedzę gerontologiczną i pedagogiczną, a także filozoficzną, biologiczno-przyrodniczą, korzysta z psychologii, socjologii, medycyny, demografii, cybernetyki oraz informatyki. Służy edukacji, a także wychowaniu wspomagającemu rozwój fizyczny, umysłowy, społeczny, kulturalny i duchowy osób starszych. Słuchacze UTW-SP otrzymają legitymacje studenckie oraz indeksy – ze stronami zapowiadającymi kilkuletni cykl studiów. Opłata jest symboliczna – 25 zł za semestr. Wykłady odbywać się będą w sali klubu „Dąb” w czwartki o godz. 17. Wykładowcami będą pracownicy szczecińskich uczelni. Zainteresowani seniorzy powinni złożyć deklarację, dostępną na stronie internetowej oraz w biurze Fundacji. Zawiera ona także pytanie o zainteresowania. Opinie słuchaczy będą miały bowiem wpływ na ustalanie tematów wykładów w semestrze drugim i następnych. Powstanie Rada Programowa UTW, składająca się z przedstawicieli uczelni wyższych, instytucji działających na rzecz osób starszych oraz samorządu słuchaczy UTW.  Oprócz wykładów prowadzone będą warsztaty rozwojowe dotyczące np. komunikacji interpersonalnej „Jak rozmawiać”, zagadnień literacko-filozoficznych („Życie według Szekspira”) i tradycji „Sztuka parzenia kawy i herbaty i nie tylko….”
UTW – Szczecin Prawobrzeże kieruje Ewa Łobieniec.
Autor: JB

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
Nr 17 (568) Rok XXIII  

 7 września 2017    ISSN 1233-4464

Nakład 14 488. egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail