e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Majowe z literaturą


 W 2018 roku największą i najbardziej kosztowną pozycją w planie remontów był długo oczekiwany remont i całkowita modernizacja placu między budynkami przy ulicach J. Iwaszkiewicza 90-98, 78-86 a W. Gombrowicza 17. Finansowanie tych prac rozłożono na dwa lata. Prawie tyle trwało też opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Koncepcja, z uwagi na patronów okolicznych ulic, nazwana została „Placem Literatury”.
– W donicach z kamienia wymieniona została ziemia i posadzono dwie nowe odmiany pięknych certyfikowanych róż – informuje Barbara Cynowska. – Pachnąca róża o żółtym wybarwieniu kwiatów i czerwona. Wymieniliśmy oświetlenie, wprowadzając wiele nowych elementów służących podświetleniu spoczników schodów terenowych oraz skupin zieleni.
Plac będzie wspaniałym uzupełnieniem nowej „Mediateki”, która ma powstać (zgodnie z deklaracjami) na niezagospodarowanym placu obok kościoła, parkingów i już zrealizowanego „Parku Majowe”. Dużą cierpliwość wykazali mieszkańcy. Przez całe lato mieli hałas, kurz pod oknami i nie było skarg.
– Dziękujemy za wyrozumiałość – mówi kierowniczka AO. – Tym większa ciąży na nas odpowiedzialność, by efekt końcowy wart był poniesionych wyrzeczeń.
Całość prac podzielona została na etapy. Wiele czasu pochłonęły prace zanikowe, wymiana odwodnień, kabli oświetleniowych. Z uwagi na rozpoczęcie modernizacji nawierzchni między budynkami przy ul. W. Gombrowicza 17-25 a równoległymi przy ul. J. Iwaszkiewicza 78-86, 90-98 zakończono wymianę sieci między budynkami. Umieszczone głęboko w gruncie instalacje ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania oraz kanalizacji sanitarnej były w fatalnym stanie technicznym.
– Ich wymiana była kosztownym przedsięwzięciem, ale nie możemy pozwolić na to, by po ukończeniu placu awaria spowodowała rozbiórkę nowo wybudowanych nawierzchni..Odbyły się pierwsze próby i rozruch fontanny. Jest automatycznie sterowana. Można zaprogramować wysokość pióropuszy wody, czas, oświetlenie, kolorystykę. Nowo wykonany element w pełnej krasie obejrzymy na wiosnę przyszłego roku. Sukcesywnie montowane są elementy małej architektury.
Autor: ABC

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
Nr 21 (596) Rok XXV    
31 października 2018    ISSN 1233-4464

Nakład 16 552 egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail