e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Pracowicie na Majowym
Plan remontów na rok 2021 przygotowany przez Spółdzielczą Administrację osiedla Majowe zakładał wiele działań. Do jednych z największych należał remont blisko stu balkonów, a dokładnie usunięcie zniszczonych szyb zbrojnych będących osłoną balkonów wraz z malowaniem barierek w budynku przy ul. Łubinowej 83-88. Zamiast szyb zamontowano tu nowoczesne płyty z laminatu wysokociśnieniowego (HPL).

Kontynuowane jest malowanie klatek schodowych, gdzie wymieniane jest także oświetlenie na energooszczędne z czujką ruchu, pochwytów na poręczach, drzwi wejściowych do piwnic.
Klatki maluje się cyklicznie, mniej więcej co dziesięć lat. Zakończono już prace w budynkach przy ul. Z. Nałkowskiej 19, 21, 23, ul. Gombrowicza 14, 16, 18, 20, ul. Iwaszkiewicza 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95. Rozpoczęto roboty w budynku przy ul. Gombrowicza 17, 19, 21, 23, 25.

– Tu mamy apel do mieszkańców – jeżeli ktoś planuje wymianę drzwi wejściowych do mieszkania, prosimy zrobić to zanim na klatce pojawi ekipa malująca klatki – mówi Barbara Cynowska, kierownik Administracji Osiedla Spółdzielczego Majowe.

Ponadto, po raz pierwszy, eksperymentalnie, na trzech klatkach schodowych przy ul. Nałkowskiej 19, 21, 23 ułożono na posadzce heterogeniczną wykładzinę PCV, która w przeciwieństwie do starej nawierzchni z lastryko charakteryzuje się łatwością czyszczenia, wysoką odpornością na ścieranie, a także redukuje hałasy.

– Jeżeli efekty tych remontów będą zadowalające, sukcesywnie tego typu rozwiązania będziemy stosować na kolejnych remontowanych klatkach – dodaje Barbara Cynowska.

W związku z coraz częstszymi problemami związanymi z niedrożnością kanalizacji sanitarnej wykonano kompleksowe czyszczenie całej instalacji w budynkach przy ul. Iwaszkiewicza 42-44, 46, 34-36, 54-56-58-60, 100-102, 104-106-108-110, ul. Maciejowickiej 7-9, Dąbrowskiej 12-14-16.

W czerwcu zakończono remont fontanny na Placu Literatury, która została uszkodzona przez samochód dostawczy.
– Długi okres oczekiwania na naprawę wynikł ze znacznych opóźnień dostawy części, które w większości były zamawiane za granicą. Całość kosztów remontu pokrył ubezpieczyciel, firma UNIQUA, od lat dbająca o majątkowe bezpieczeństwo członków spółdzielni – opowiada Barbara Cynowska.

Na wniosek mieszkańców, po akceptacji Rady Osiedla Spółdzielczego Majowe, na placu zabaw przy ul. Dąbrowskiej/Iwaszkiewicza stanęła dodatkowa podwójna huśtawka dla dzieci.

Mimo pandemii wymieniono 450 wodomierzy, którym kończył się już okres legalizacji. Zakończono malowanie oznakowania poziomego jezdni, parkingów, miejsc dla inwalidów i parawanów śmietnikowych. Miejsca postojowe dla inwalidów oznakowane są zgodnie z nowymi zasadami – pomalowano ich powierzchnię kolorem niebieskim.

– Dziękujemy za pomoc mieszkańcom, których zdecydowana większość okazała duże zrozumienie, reagując na wcześniejszą informację i prośbę o zabranie na czas prac samochodów z miejsc parkingowych. Dzięki społecznej dyscyplinie roboty przeprowadzono bardzo sprawnie – mówi Barbara Cynowska.
Na bieżąco, zgodnie z ogrodniczym kalendarzem, prowadzone są prace związane z zielenią. Obecnie trwa czwarty, ostatni w tym roku pokos traw. Wiosną przycięto i zasilono nawozem ponad 1400 róż rosnących na Placu Literatury.

Jesienią róże ponownie przyjmą nawóz, który pomoże przetrwać im zimę. Po przekwitnięciu wykonano cięcia forsycji. Z kolei w czerwcu bratki zastąpiły kany, starce, begonie, aksamitki i komarzyce. Tradycyjnie przed wejściami do budynków na Placu Literatury i na murkach wieżowców zawisły ample z pelargoniami. Wykonano kompensacyjne nasadzenie drzewa. Poprzednie chorowało i wymagało usunięcia. Osiedle wzbogaciło się o ozdobną jabłoń.

Autor: WS

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
nr 19 (666) 7 października 2021    ISSN 1233-4464

Nakład 16 734 egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail