e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Nowa sygnalizacja


Wzdłuż ul. 26 Kwietnia – od al. Bohaterów Warszawy do ul. Derdowskiego – powstała ścieżka rowerowa. Przebudowano skrzyżowania na tej trasie. To „na górce” przy ul. 26 Kwietnia przecinane drogą osiedlową uchodziło za najbardziej niebezpieczne. Wielokrotnie dochodziło tam do tragicznych wypadków, potrąceń i stłuczek. Dobrze, iż działa tam już sygnalizacja świetlna.
Jak mówi pani Janina, mieszkanka osiedla Przyjaźń, dzięki temu będzie znacznie bezpieczniej. – Już nie trzeba będzie się stresować, chcąc przejść na drugą stronę ulicy. Również wyjazd z osiedla i włączanie się do ruchu jest dużo łatwiejsze.
 
Autor: rz

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
Nr 21 (596) Rok XXV    
31 października 2018    ISSN 1233-4464

Nakład 16 552 egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail