e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Realizacja planu remontów na Majowym
Wiele energii kosztowała administrację Majowego w tym sezonie termomodernizacja. Nie przerwano jednak innych cyklicznych remontów. Pomalowane zostały klatki schodowe i pomieszczenia wspólnego użytku w budynkach przy ul. Andrzejewskiego 26-28, 30-32, 34-36, 38-40. W trakcie są remonty klatek w budynkach przy ul. M. Dąbrowskiej 24-26-28, ul. W. Gombrowicza 7-9-11-13-15. – Nie wszystkie klatki były zniszczone, np. przy ul. Andrzejewskiego – mówi kierowniczka administracji na osiedlu Majowym Barbara Cynowska. – Jednak odświeżanie jest konieczne nie tylko ze względów estetycznych, ale też sanitarnych. Mieszkańcy sami mogli zadecydować o kolorze, na jaki ich klatka będzie pomalowana. W budynkach zaplanowanych do malowania zmodernizowana została instalacja domofonowa. Wymieniono słuchawki i stare tablice przyzywowe. Obecnie są cyfrowe, z kodem wejścia i możliwością indywidualnego zamówienia breloczka, który umożliwia wejście bez używania klucza lub kodu. Przed malowaniem, w pomieszczeniach wspólnego użytku i na klatkach schodowych (z wyjątkiem budynku ul. Andrzejewskiego) wymienione zostały i częściowo zdemontowane stare grzejniki rurowe. Zastąpiono je panelowymi, z nowymi wandaloodpornymi zaworami termostatycznymi. Przy okazji remontu wymieniane są główne drzwi wejściowe do piwnicy i okienka piwniczne w budynkach, w których tego nie zrobiono do tej pory. Sukcesywnie wymieniane są uszkodzone stopnice na klatkach schodowych.

Wymieniono ponad 500 sztuk wodomierzy, którym kończy się okres legalizacyjny. Nowe wodomierze mają funkcję zdalnego odczytu radiowego oraz sygnalizator ingerencji. W tym roku kończył się okres legalizacyjny liczników ciepła, służących do rozdziału ciepła między poszczególne mieszkania dla enklawy budynków przy ul. J. Iwaszkiewicza 34-36,54-60, 42-44, 46. Liczniki zostały wymienione na kolejny 5-letni okres.
Od 2015 roku kompleksowo remontowane są balkony i loggie. Prace wykonywane są sukcesywnie do wyczerpania przeznaczonych w danym roku środków, zgodnie z kolejnością zgłoszeń zanotowanych w prowadzonym rejestrze. W tym roku, z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców remontami balkonów, o 100% zwiększono pulę środków przeznaczonych na ten cel. Niestety, potrzeby są tak duże, że niewiele skrócił się czas oczekiwania na remont.
Wymieniono kolejną enklawę chodników. Uszkodzone płytki betonowe oraz krawężniki zostały zastąpione polbrukowymi. W tym roku wymieniono chodniki od strony ulicy przy ul. J. Iwaszkiewicza 105-109 oraz 100-102 od strony balkonów.
– Dodatkowym, nowym elementem wprowadzonym przy każdym remoncie chodników jest obniżenie krawężników, zmiana faktury nawierzchni przed newralgicznymi punktami, na przykład przed schodami, wejściem na jezdnię… – podkreśla pani Cynowska. – Chcemy być spółdzielnią bez barier, przyjazną dla osób starszych i niepełnosprawnych. Działania rozłożone są w czasie, ale mamy nadzieję, że po kilku latach będą już widoczne.
Nowe chodniki i kilka nowych miejsc parkingowych powstało od strony szczytu budynku przy ul. Z. Nałkowskiej 13-19. Wymieniony został chodnik przy parawanie śmietnikowym przy ul. Z. Nałkowskiej 23.
W tym roku odnowione zostało całe oznakowanie poziome parkingów, miejsc dla inwalidów i parawanów śmietnikowych. Nawierzchnia miejsc dla inwalidów oznakowana została, zgodnie z nowymi wytycznymi, z daleka widocznym niebieskim kolorem. Dodatkowe miejsce powstało w podwórku przy ul. Iwaszkiewicza 99-109. Utworzono je kosztem obecnie ogólnodostępnego miejsca. 
Na bieżąco wykonywane są przeglądy stanu technicznego urządzeń na placach zabaw. Wymieniony został piasek we wszystkich piaskownicach. Dodatkowo w roku bieżącym pomalowane zostały wszystkie urządzenia zabawowe.
– Wykonany został projekt techniczny modernizacji terenu placu wśród budynków ze spadzistymi dachami, między  ulicami W. Gombrowicza 17-25 a J. Iwaszkiewicza 78-86, 90-98 – mówi kierowniczka. – Przyszły „Plac Literatury” zyska nową nawierzchnię, małą fontannę, siedziska, pergolę, terenową biblioteczkę na świeżym powietrzu, miejsca relaksu dla osób starszych i wiele innych udogodnień. Obecnie czekamy na pozwolenie na budowę. Realizacja planowana jest w latach 2018/2019. Wyremontowany plac będzie świetnie korelował z mającą powstać na pustym placu przy przychodni rehabilitacyjnej „Medioteką” dla prawobrzeżnej części Szczecina. Dokładając do tego nowy park miejski między ulicami Łubinową a Iwaszkiewicza – Majowe, w perspektywie, zyska kilka nowych miejsc wypoczynku i możliwości organizacji wydarzeń kulturalnych dla większej grupy mieszkańców Prawobrzeża.
Na całym osiedlu posadzono sezonowe kwiaty. Wiosną bratki, w czerwcu pelargonie, szałwie, begonie i aksamitki. Obecne deszczowe lato służy krzewom, ale nadmiar wody niszczy kwiaty w donicach.
W ramach bieżącego utrzymania osiedla na przełomie lutego i marca wykonano kompleksowe cięcia sanitarne i odmładzające drzew i krzewów, w sierpniu wykonano formowania istniejących skupin i żywopłotów. A przyrosty, z uwagi na deszcze, były bardzo duże.
– Jako ciekawostkę przypominam, że na terenach zielonych osiedla Majowego administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Dąb” rośnie 969 drzew i prawie 9000 m² krzewów – dodaje Barbara Cynowska. – Cała zieleń wymaga wielu prac: oprysków, cięć korekcyjnych, koszenia. Rośliny chorują, wymagają wymiany – wszystkie te zabiegi wykonywane są na bieżąco, w ramach występujących potrzeb i zgodnie z ogrodniczym kalendarzem. Cieszy, że wszystkim zaczyna zależeć na przyjaznym otoczeniu.
Autor: ABC

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
Nr 17 (568) Rok XXIII  

 7 września 2017    ISSN 1233-4464

Nakład 14 488. egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail