e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Seniorzy w Filharmonii
W ubiegłym roku, podczas Międzynarodowego Dnia Muzyki, na filharmonicznej scenie wystąpili seniorzy. Powodzenie tego przedsięwzięcia sprawiło podjęcie projektu “Seniorita w Filharmonii".

Jakub Gibowski, rzecznik Filharmonii mówi: – Chwytamy muzyczny wiatr w żagle i po raz drugi oddajemy scenę dojrzałym melomanom. Już 12 września rozpoczniemy cykl dwutygodniowych, nieodpłatnych warsztatów muzycznych skierowanych do starszych wiekiem, ale młodych duchem. Doświadczenie muzyczne nie jest wymagane, a liczą się przede wszystkim zapał, miłość do muzyki i gotowość na przeżycie niepowtarzalnej muzycznej przygody.
W sierpniu zainteresowani tym projektem przekazali Filharmonii zgłoszeniowe formularze. Uczestnicy i uczestniczki tej muzycznej akademii mogą liczyć na bogaty program zajęć i dobrą zabawę. W programie warsztatów znajdą się: nauka podstawy grania na instrumentach perkusyjnych, kształcenie słuchu, śpiew i emisja głosu, nauka ruchu scenicznego oraz wykład na temat higieny słuchu, to tylko niektóre elementy cyklu warsztatowego. Zwieńczeniem projektu będzie koncert finałowy 30 września w Filharmonii w Szczecinie oraz minitournée, czyli osiem wyjazdowych koncertów w październiku i listopadzie br. Seniorzy zaśpiewają w Chociwlu, Chojnie, Mieszkowicach, Ińsku, Barlinku, Gryficach, Lipianach i Maszewie.
Autor: JB

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
Nr 17 (568) Rok XXIII  

 7 września 2017    ISSN 1233-4464

Nakład 14 488. egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail