e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Termomodernizacja na finiszu
Największym wyzwaniem logistycznym i finansowym dla osiedla w bieżącym roku było rozpoczęcie kolejnego etapu termomodernizacji zasobów. – Zaplanowaliśmy wymianę wszystkich zaworów termostatycznych – mówi kierowniczka administracji na Majowym Barbara Cynowska. – Obecne montowane były przy grzejnikach w 1993 roku, miały więc 24 lata. Dziś możemy powiedzieć, że operacja zakończyła się sukcesem. Wykonanie tych prac było bardzo uciążliwe dla naszych mieszkańców. Pragniemy serdecznie wszystkim podziękować za pomoc, przygotowanie lokali, tolerancję i współpracę. Bez świadomości konieczności wykonania prac nie dałoby się ich zrealizować.

Obecnie, we wszystkich mieszkaniach na terenie osiedla Majowego zamontowano już dynamiczne zawory termostatyczne nowej generacji, duńskiej firmy Danfoss. Zakończony został jeden z trudniejszych etapów końcowych, czyli napełnienie wodą instalacji.
– Nie obyło się bez pojedynczych incydentów i zalań, w większości wynikających z braku obecności mieszkańców – podkreśla pani Cynowska. – Biorąc pod uwagę skalę wykonywanych robót, trudności i perturbacje stanowiły minimalny procent. Tylko w czterech mieszkaniach zaworów nie wymieniliśmy. Tam automatycznie za energię cieplną zostanie naliczona opłata ryczałtowa. Nie można będzie korzystać z rozliczenia według podzielników.
Jak mówi Barbara Cynowska – o wymianę wnioskowało wielu mieszkańców na zebraniach osiedlowych, twierdząc, że stare zawory powoli tracą swe właściwości prawidłowej reakcji na zadaną temperaturę otoczenia. Nie było wymiany zaworów w łazienkach (w wielu budynkach nie ma takich zaworów przy grzejnikach) natomiast w zamian montowane są zawory podpionowe, utrzymujące właściwą temperaturę i ciśnienie pionu. Wykonano już 90% zaplanowanych prac. W pokojach zawory będą mieć – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – ograniczenia, uniemożliwiające spadek temperatury poniżej 16˚C. Natomiast w pomieszczeniach kuchennych, z uwagi na duże zawilgocenie i wysoką temperaturę otoczenia (o czym wie każda gospodyni) zawory można będzie zakręcić do „0”(tj. do temperatury 6-8st.C), by umożliwić racjonalne wietrzenie podczas gotowania posiłków.
– Kontynuowana jest modernizacja systemu grzewczego i przejście na poszczególnych węzłach z systemu otwartego na zamknięty, co wiąże się z wycięciem rur cyrkulacyjnych na czwartej kondygnacji i zastąpienie ich odpowietrznikami. Po wykonaniu tych robót praca całego systemu jest sprawniejsza i przynosi wymierne efekty finansowe w globalnym rozliczeniu węzła – podkreśla pani Cynowska.
Zdemontowano już podzielniki kosztów firmy ISTA zamontowane na grzejnikach. Upływał 10-letni okres legalizacyjny dopuszczający podzielniki jako narzędzie do podziału zużytego ciepła. Sezon rozliczeniowy 1 września 2016 – 30 sierpnia 2017 będzie ostatnim sezonem rozliczonym przez tę firmę na osiedlu Majowe.
– Obecne, wcześniejsze zdjęcie podzielników nie oznacza zmiany okresu rozliczeniowego – zapewnia kierowniczka. – Zaliczki pobierane będą w niezmienionej formie za cały przyjęty okres i rachunki dostarczone na przełomie listopada i grudnia 2017 roku.
Odbył się już pierwszy montaż nowych podzielników na kolejne 10 lat, obecnie odbywa się montaż uzupełniający dla osób niemogących być w mieszkaniu w pierwszym terminie. O dodatkowym terminie montażu każdy został poinformowany indywidualnie. Na osiedlu Majowym instalowane są nowoczesne, radiowe podzielniki firmy „Techem” o bardzo szerokich możliwościach. Nie tylko umożliwiających radiowe zebranie danych, bez konieczności przebywania w domu podczas odczytu. Gromadzą również wiele informacji niezbędnych do wyjaśnienia wątpliwości związanych z odczytami.
– Do każdego z mieszkań dostarczyliśmy kopertę z ulotkami o zasadach działania nowych podzielników i zaworów termostatycznych. Dodatkowe egzemplarze znajdują się w siedzibie administracji osiedla – dodaje Barbara Cynowska.
Autor: ABC

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
Nr 17 (568) Rok XXIII  

 7 września 2017    ISSN 1233-4464

Nakład 14 488. egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail