e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Adresy e-mail

Rada Nadzorcza rada_nadzorcza@smdab.szczecin.pl 
Zarząd Spółdzielni zarzad@smdab.szczecin.pl 
Zespół Sprzedaży Lokali bum@smdab.szczecin.pl 
Dział Lokali Mieszkalnych czlonkowski@smdab.szczecin.pl
Zespół Obsługi Lokali Niemieszkalnych zolu@smdab.szczecin.pl 


Administracje Osiedli Spółdzielczych:

AOS "Bukowe" bukowe@smdab.szczecin.pl 
AOS "Dąbie" dabie@smdab.szczecin.pl 
AOS "Lewobrzeże" zawadzkiego@smdab.szczecin.pl 
AOS "Majowe" majowe@smdab.szczecin.pl 
AOS "Słoneczne" sloneczne@smdab.szczecin.pl 
AOS "Podjuchy" podjuchy@smdab.szczecin.pl 
AOS "Zdroje" zdroje@smdab.szczecin.pl