e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Nr kont bankowych

Obowiązujące numery kont bankowych Spółdzielni Mieszkaniowej "DĄB":

Santander Bank Polska S.A. Oddział w Szczecinie
Numer rachunku 10 1090 1492 0000 0001 0032 6026

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Szczecinie
Numer rachunku 83 1050 1559 1000 0022 3075 1311

GBS w Barlinku I Oddział w Szczecinie
Numer rachunku 94 8355 0009 0040 6538 2000 0001

Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Poznaniu
Nr rachunku 96 9043 1070 2070 0061 4047 0001

Wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie lokali powinny być dokonywane na indywidualne rachunki bankowe przypisane do poszczególnych lokali.