e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej SM "DĄB" wchodzą:

Ewa Zielińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Paweł Cichocki - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Janusz Wojdyga - Sekretarz Rady Nadzorczej

pozostali członkowie Rady Nadzorczej SM "DĄB":
   
1.   Arleta Dudek
2.   Andrzej Haduch
3.   Marek Jurewicz
4.   Marek Kozikowski
5.   Ewa Łacwik
6.   Waldemar Mandziuk
7.   Marianna Michalonek
8.   Ewa Obrycka
9.   Henryk Piasecki 
10. Zdzisław Sikora
11. Izabella Wojtusziszyn

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku przeprowadzenia wyborów Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni odbytym w VII Częściach w okresie od 06 czerwca 2022 r. do 11 czerwca 2022 r. i ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej w dniu 23 czerwca 2022 r.
 
Przyjęcia interesantów:
Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjmuje interesantów w pierwszy poniedziałek miesiąca. Przyjęcia odbywają się w godz. 14:00-16:00. Rejestracja telefoniczna lub osobista w sekretariacie pod numerem tel. 91 464 38 47 i 91 464 38 26 w poniedziałki w godz. 9:00-10:00.

Napisz do nas e-mail