e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Historia Spółdzielni

Jesteśmy jedną ze starszych i zarazem największą spółdzielnią mieszkaniową w Szczecinie. Znajdujemy się także w czołówce krajowej spółdzielczości. Zaczynaliśmy niezwykle skromnie, przejmując w drugiej połowie 1966 roku dwa budynki w Dąbiu. W latach 70-tych rozpoczęły się nasze pierwsze inwestycje. Realizowaliśmy kolejno duże osiedla na całym Prawobrzeżu - Słoneczne, Majowe, Bukowe. Od roku 1992 należy datować naszą obecność w lewobrzeżnej części Szczecina, kiedy to spółdzielnia przejęła mieszkania zakładowe Stoczni Szczecińskiej, by obecnie wznosić nowe osiedla mieszkaniowe w Bezrzeczu i Warzymicach.

Współcześnie Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dąb" to siedem osiedli (sześć na Prawobrzeżu i jedno na Lewobrzeżu), ponad 16 tysięcy mieszkań, w których żyje ponad 50 tys. osób. Z tego wynika, że co ósmy szczecinianin jest naszym mieszkańcem. Początki spółdzielni sięgają października 1965 roku. Wówczas w Dąbiu odbyło się pierwsze zebranie informacyjne z udziałem przedstawicieli największych zakładów pracy tej dzielnicy.

Na początku 1966 roku powołano komitet organizacyjny pod kierownictwem: ówczesnego wiceprzewodniczącego Dzielnicowej Rady Narodowej w Dąbiu Ryszarda Krajewskiego, Teresy Michalewskiej oraz Stanisława Skraweckiego. 10 sierpnia 1966 r. Walne Zgromadzenie Członków powołało do życia Spółdzielnię Mieszkaniową „Dąb”. Wybrano pierwszą Radę Nadzorczą w składzie: Bronisław Bartczak, Tadeusz Chmielewski, Maria Kołodziejska, Mieczysław Kosecki, Lesław Owczarek, Józef Niwiński, Tadeusz Sułek (przewodniczący), Antonina Żlepecka, Zenon Żukowski.

Do Zarządu zostali wybrani: Marian Florek, Tadeusz Liberek, Henryk Różański (prezes), Kazimierz Rutkowski, Henryk Wojnarowski. 31 grudnia 1966 r. SM "Dąb" liczyła 146 członków. Miała 60 mieszkań o 140 izbach i łącznej powierzchni użytkowej 2.239 m kw. Cztery lata później "Dąb" dysponował 374 mieszkaniami o powierzchni 14.250 m kw. Na lata 1978 – 1987 przypada czas największego w historii spółdzielni boomu inwestycyjnego. W tym okresie ruszyła budowa Zdrojów, Słonecznego, rozpoczęły się prace na Majowym oraz Bukowym.

Rosnąca na przestrzeni lat liczba mieszkań, a tym samym ilość członków tworzących spółdzielnię, skłaniała do doskonalenia jej struktury samorządowej. Naczelną przesłanką zmian w tym zakresie była optymalizacja sposobu poznawania opinii i zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących spółdzielni. Zebrania członków osiedla spółdzielczego oraz zebrania członków zespołu nieruchomości stworzyły dogodną do tego płaszczyznę, przyczyniając się do zidentyfikowania zróżnicowanych potrzeb mieszkańców. Ich postulaty wywierają wpływ na kształtowanie programów działalności osiedli zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców co do realizacji wspólnych potrzeb.

O obecnej skali spółdzielni zaświadczają parametry zebrane w poniższych zestawieniach.
 
 

 

 

Obrazki: