e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Nowa nawierzchnia na Kosynierów
Droga osiedlowa przy ul. Kosynierów 10-16 i Łubinowej 83-88 (od wjazdu w drogę wewnętrzną aż do jej końca tuż przy przedszkolu) została gruntownie naprawiona.

Jej nawierzchnia była już w bardzo złym stanie, zwłaszcza po ostatniej zimie. Koleiny i dziury groziły uszkodzeniem aut. Od niedawna kierowcy jeżdżą tutaj już po gładkim asfalcie.


Autor: WW

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
nr 10 (729) 23 maja 2024    ISSN 1233-4464

Nakład 16 854egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

R
edakcja i Biuro Ogłoszeń: ul. Rydla 71A, Szczecin 

Napisz do nas e-mail