e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Płacą wszyscy
Wywóz gabarytów na każdym osiedlu daje odpowiedź na pytanie, czy i ile “nie gabarytów” trzeba będzie wywieźć, opłacając dodatkowe kursy firm wywozowych.

Nie inaczej było kilka dni temu na Majowym, gdzie MPO zabrało gabaryty, ale pozostawiło „dodatki”.
– Okazało się, że z gabarytami zostawiono także odpady pobudowlane, starą lodówkę oraz zużyte opony. W żadnym wypadku nie są to odpady wielkogabarytowe i dlatego firma wywozowa pozostawiła je na miejscu mówi Radosław Ociepka, kierownik AOS „Majowe”. – Jak mantrę trzeba powtarzać, że elektronika, zużyte opony czy odpady poremontowe należy dostarczyć do ekoportu, gdzie za darmo zostaną przyjęte – podkreśla kierownik.
Za cwaniactwo i lenistwo kilku osób zapłacą wszyscy, bo za koszty dodatkowego transportu śmieci zapłaci całe osiedle. Zwracajmy więc uwagę na osoby wystawiające przedmioty, które nie mieszczą się w kategorii gabarytów.


Autor: LB

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
nr 10 (729) 23 maja 2024    ISSN 1233-4464

Nakład 16 854egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

R
edakcja i Biuro Ogłoszeń: ul. Rydla 71A, Szczecin 

Napisz do nas e-mail