e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Dlaczego niszczą?
Plac Literatury na osiedlu Majowym to jedna z najciekawszych i lubianych przestrzeni współdzielonych na szczecińskich osiedlach. Niestety, jak każde takie miejsce, narażony jest także na dewastację.

Niestety, jak każde takie miejsce, narażony jest także na dewastację. Drewniana ławka została popisana, widać też na niej ślady pocięcia ostrym przedmiotem. Wiele wskazuje na to, że autorami tych bohomazów jest przesiadująca tu młodzież. Świetnie, że młodzi ludzie się tu spotykają, m.in. dla nich jest to miejsce, szkoda tylko, że nie wszyscy chcą pozostawić je w takim stanie, w jakim je zastali.
– Będziemy musieli teraz wyczyścić tę ławkę, choć nie wiem w jaki sposób, bo to specyficzny rodzaj drewna. Jej obecny stan nie zachęca do siadania, jest brudna, pomazana – mówi Radosław Ociepka, kierownik Administracji Osiedla Spółdzielczego „Majowe”.
Oczywiście za naprawę zapłacą wszyscy mieszkańcy, choć dewastacji dokonało pewnie tylko kilka osób. Czasami dewastacja jest wyrazem nudy, frustracji, buntu, a czasami podejmowana jest z chęci zaimponowania komuś lub poszukiwania ekscytacji i rozrywki. W przypadku kilkuletnich dzieci często to spontaniczny wyraz kreatywności małych artystów. A jak było tym razem?

Autor: WS

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
nr 10 (729) 23 maja 2024    ISSN 1233-4464

Nakład 16 854egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

R
edakcja i Biuro Ogłoszeń: ul. Rydla 71A, Szczecin 

Napisz do nas e-mail