e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Aktualności i Ogłoszenia

ZALECENIA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA


Szanowni Mieszkańcy!

W trosce o zdrowie Wasze i Waszych najbliższych – w nawiązaniu do zaleceń wydawanych przez służby sanitarne w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju – Spółdzielnia, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców proponuje, aby w pierwszej kolejności kontaktować się listownie, mailowo bądź telefonicznie z pracownikami Spółdzielni, celem ustalenia, czy sprawa bezwzględnie wymaga osobistego stawiennictwa.

W celu poprawnej weryfikacji osoby kontaktującej się, pracownicy będą prosić o podanie dodatkowych informacji.

Rekomendujemy bezgotówkowe uiszczanie opłat za używanie lokali oraz innych zobowiązań.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką sąsiedzką osoby starsze, aby pomóc im w załatwianiu bieżących spraw.

Prosimy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie celem zminimalizowania potencjalnego zagrożenia.

Numer centrali SM „Dąb”: 91 460-53-00.

Dane kontaktowe mailowe dostępne na stronie internetowej: www.smdab.szczecin.pl.