e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Osiedla

Os. Lewobrzeże
Os. Lewobrzeże
Zasoby Osiedla "Lewobrzeże" to budynki realizowane w latach 60 i 70-tych /między innymi charakterystyczne Leningrady/ o niskim standardzie i znaczącym stopniu wyeksploatowania, wymagające szeregu modernizacji. Bieżąca eksploatacja tak starych i częściowo nietypowych obiektów jest bardzo kosztowna. SM "Dąb" we wszystkich budynkach na "Lewobrzeżu" wykonała szeroki zakres prac, poczynając od poszyć dachowych poprzez remonty instalacji wodnych i centralnego ogrzewania, wymianę dźwigów osobowych, ocieplenie elewacji do remontów piwnic włącznie. Równocześnie wykonywane są prace na terenach zielonych otaczających budynki spółdzielcze. Budowane są miejsca parkingowe, nowe place zabaw dla dzieci, remontowane oraz układane nowe chodniki, rekultywowane tereny zieleni osiedlowej. Potrzeby w zasobach "Lewobrzeża" ciągle są bardzo duże. Nadal wykonywane będą prace zmierzające do poprawy warunków zamieszkania naszych mieszkańców.
 

Rada Osiedla Spółdzielczego:

Kadencja 2016 - 2019

Przewodniczący - Czesław Wołoszyk
Zastępca przewodniczącego - Marek Kozikowski
Sekretarz - Stanisława Rozalt

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji - Michał Wąsik

Komisja Eksploatacyjno-Techniczna
Przewodniczący Komisji - Stanisław Zając

Komisja Społeczno-Socjalna
Przewodniczący Komisji - Przemysław Kłodziński 

Członek Rady - Zenon Król
Członek Rady - Stanisław Kurlapski
Członek Rady - Władysław Lech
Członek Rady - Krystyna Luto
Członek Rady - Sławek Niewęgłowski
Członek Rady - Henryk Piasecki

Napisz do nas e-mail - Administracja Przyjaźni
Napisz do nas e-mail - Admininistracja Zawadzkiego

Administracja osiedla:

ul. Zawadzkiego 88A:
tel. 91 439 05 81
tel. 91 439 06 39

ul. 26 Kwietnia 23A:
tel. 91 48 62 480
  • Zbigniew Fajer - kierownik administracji
  • Krzysztof Borysiewicz - zastępca kierownika administracji
  • Eugeniusz Huta - inspektor ds. technicznych - administrator
  • Przemysław Nowak - inspektor ds. technicznych
  • Radosław Ociepka - inspektor ds. technicznych - administrator
  • Kamilla Janke - administrator
  • Aleksandra Dzieża - administrator
  • Bogusława Hamerska - inspektor ds. ekonomicznych - kasjer

Pogotowie lokatorskie dla Osiedla "LEWOBRZEŻE" - 601-567-340