e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Osiedla

Os. Lewobrzeże
Os. Lewobrzeże
Zasoby Osiedla "Lewobrzeże" to budynki realizowane w latach 60 i 70-tych /między innymi charakterystyczne Leningrady/ o niskim standardzie i znaczącym stopniu wyeksploatowania, wymagające szeregu modernizacji. Bieżąca eksploatacja tak starych i częściowo nietypowych obiektów jest bardzo kosztowna. SM "Dąb" we wszystkich budynkach na "Lewobrzeżu" wykonała szeroki zakres prac, poczynając od poszyć dachowych poprzez remonty instalacji wodnych i centralnego ogrzewania, wymianę dźwigów osobowych, ocieplenie elewacji do remontów piwnic włącznie. Równocześnie wykonywane są prace na terenach zielonych otaczających budynki spółdzielcze. Budowane są miejsca parkingowe, nowe place zabaw dla dzieci, remontowane oraz układane nowe chodniki, rekultywowane tereny zieleni osiedlowej. Potrzeby w zasobach "Lewobrzeża" ciągle są bardzo duże. Nadal wykonywane będą prace zmierzające do poprawy warunków zamieszkania naszych mieszkańców.
 

Rada Osiedla Spółdzielczego:

Kadencja 2019-2022

Przewodniczący - Henryk Piasecki 
Zastępca Przewodniczącego - Czesław Wołoszyk
Sekretarz - Stanisława Rozalt

pozostali członkowie Rady Osiedla Spółdzielczego "Lewobrzeże"
1. Przemysław Kłodziński 
2. Stanisław Kurlapski
3. Władysław Lech
4. Krystyna Luto
5. Sławek Niewęgłowski
6. Roman Szczygielski 
7. Michał Wąsik
8. Stanisław Zając

Napisz do nas e-mail - Administracja Przyjaźni
Napisz do nas e-mail - Admininistracja Zawadzkiego

Administracja osiedla:

ul. Zawadzkiego 88A:
tel. 91 439 05 81
tel. 91 439 06 39

ul. 26 Kwietnia 23A:
tel. 91 48 62 480
  • Joanna Danicka - Kierownik Administracji
  • Krzysztof Borysiewicz - Zastępca Kierownika Administracji
  • Przemysław Nowak - Inspektor ds. technicznych
  • Radosław Ociepka - Inspektor ds. technicznych, Administrator
  • Marzena Jurysta - Skrzypczak - Inspektor ds. technicznych, Administrator  
  • Eugeniusz Huta - Administrator
  • Mariusz Bojarun -  Inspektor ds. technicznych, Administrator 
  • Bogusława Hamerska - Inspektor ds. ekonomicznych - kasjer

Pogotowie lokatorskie dla Osiedla "LEWOBRZEŻE":
601-567-340