e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej SM "DĄB" wchodzą:

Marcin Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Paweł Cichocki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Waldemar Jiers - Sekretarz Rady Nadzorczej

pozostali członkowie Rady Nadzorczej SM "DĄB":
   
1.   Eugeniusz Butryn
2.   Andrzej Haduch
3.   Teresa Kopeć
4.   Marek Kozikowski
5.   Helena Kusiak
6.   Ewa Łacwik
7.   Ewa Makowska
8.   Waldemar Mandziuk
9.   Ewa Obrycka 
10. Irena Waligórska
11. Czesław Wołoszyk

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku przeprowadzenia wyborów Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni odbytym w VII Częściach w okresie od 08 kwietnia 2019r. do 13 kwietnia 2019r. i ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej w dniu 09 maja 2019r.
 
Przyjęcia interesantów:
Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje interesantów w pierwszy poniedziałek miesiąca. Przyjęcia odbywają się w godz. 14:00-16:00. Rejestracja telefoniczna lub osobista w sekretariacie pod numerem tel. 91 464 38 47 i 91 464 38 26 w poniedziałki w godz. 9:00-10:00.

Napisz do nas e-mail