e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej SM "DĄB" wchodzą:

Ewa Zielińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 
Marcin Kowalski – Zastępca przewodniczącej Rady Nadzorczej
Janusz Wojdyga – Sekretarz Rady Nadzorczej

pozostali członkowie Rady Nadzorczej SM "DĄB":
 
1.   Barbarski Waldemar 
2.   Butryn Eugeniusz
3.   Chabałowski Marian
4.   Hermanowicz Czesław
5.   Jiers Waldemar
6.   Kopeć Teresa
7.   Kusiak Helena
8.   Makowska Ewa
9.   Piasecki Henryk
10. Waligórska Irena
11. Wołoszyk Czesław
Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku przeprowadzenia wyborów Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni odbytym w VII Częściach w okresie od 25 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. i ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej w dniu 10 maja 2016 r.
 
Przyjęcia interesantów:
Przewodnicząca Rady Nadzorczej przyjmuje interesantów w pierwszy poniedziałek miesiąca. Przyjęcia odbywają się w godz. 14:00-16:00. Rejestracja telefoniczna lub osobista w sekretariacie pod numerem tel. 91 464 38 47 i 91 464 38 26 w poniedziałki w godz. 9:00-10:00.

Napisz do nas e-mail