e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

 
Jesienne prace
 
 
Odczyt podzielników
 
 
“Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” Czas na wypłaty i nowe wnioski
 
 
 
Budowanie dobrych relacji
 
 
Ulice w Dąbiu do przebudowy
 
 
Publiczna debata o… oszustach Policja radzi
 
 
W trosce o bezdomnych i porządek
 
 
Głosujmy na przyszłe inwestycje
 
 
 
Awaryjna toaleta
 
 
 
Rozmawiamy z marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem Kolej Metropolitalna – niezbędna dla regionu
 
 
Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
Nr 19 (594) Rok XXV    
4 października 2018    ISSN 1233-4464

Nakład 16 552 egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail