e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Dodatki mieszkaniowe

Jak uzyskać dodatek mieszkaniowy?

W tym miejscu pokażemy, krok po kroku, co należy uczynić, aby otrzymać dofinansowanie na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, tzw. dodatek mieszkaniowy.

Krok pierwszy – tytuł prawny do lokalu.

O dodatek mieszkaniowy może ubiegać się każda osoba zajmująca lokal mieszkalny na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. W przypadku naszej Spółdzielni mogą to więc być:

1) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
2) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
3) prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
4) prawo najmu lokalu mieszkalnego.

Ale uwaga! O dodatek mieszkaniowy mogą się również ubiegać osoby pozbawione tytułu prawnego do lokalu o ile w prawomocnym wyroku nakazującym jego opróżnienia sąd przyznał im prawo do otrzymania lokalu socjalnego!

Krok drugi – stosunek ilości osób zamieszkałych do powierzchni lokalu.

Aby Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie przyznało wnioskodawcy prawo do otrzymywania dodatku mieszkaniowego konieczne jest, aby zajmowany przez niego lokal w przeliczeniu na liczbę zamieszkałych w nim osób, nie był „zbyt duży”. To znaczy, że jego powierzchnia nie może przekraczać określonej wielkości w przeliczeniu na ilość osób zamieszkałych w danym lokalu. Kryterium to przedstawia się następująco:

1) dla jednej osoby – mieszkanie nie może być większe niż 45,5 m2
2) dla dwóch osób – mieszkanie nie może być większe niż 52,0 m2
3) dla trzech osób – mieszkanie nie może być większe niż 58,5 m2
4) dla czterech osób – mieszkanie nie może być większe niż 71,5 m2
5) dla pięciu osób – mieszkanie nie może być większe niż 84,5 m2
6) dla sześciu osób – mieszkanie nie może być większe niż 91,0 m2.
 
Tak więc np. dwie osoby, które tworzą wspólne gospodarstwo domowe i zajmują mieszkanie większe niż 52,0 m2 mogą nie otrzymać dodatku mieszkaniowego, gdyż nie spełniają powyższego kryterium. Ale być może warto się zastanowić, czy w takiej sytuacji nie należałoby zamienić mieszkania na mniejsze?

Uwaga! Normę powierzchni zwiększa się, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna!

Krok trzeci – dochód miesięczny w przeliczeniu na ilość osób wspólnie zamieszkałych.

O dodatek mieszkaniowy mogą z powodzeniem ubiegać się osoby, których miesięczny dochód brutto, w przeliczeniu na ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza aktualnie kwoty:

1) dla gospodarstwa jednoosobowego – 2.189,04 zł brutto/miesięcznie
2) dla gospodarstwa wieloosobowego – 1.563,60 zł brutto/miesięcznie w przeliczeniu na każdą osobę wspólnie zamieszkałą.
 
Jeśli zatem spełniamy łącznie wszystkie opisane powyżej kryteria, tzn. posiadamy tytuł prawny do lokalu, lokal ten nie jest „zbyt duży”, a nasze dochody nie przekraczają ustalonego pułapu, to możemy ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

W tym celu należy udać się bezpośrednio do Zespołu Czynszów w siedzibie naszej Spółdzielni przy ul. Rydla 71a w Szczecinie, pokój 204 na pierwszym piętrze, gdzie osoby zainteresowane otrzymają formularz wniosku link do ściągnięcia formularza o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który po wypełnieniu należy następnie złożyć w jednym z oddziałów Szczecińskiego Centrum Świadczeń w Szczecinie i czekać na ostateczną decyzję.
 
Czy gra jest warta świeczki?

Oczywiście że tak. Każda sprawa rozpatrywana jest przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie indywidualnie, a z naszej obserwacji wynika, że przyznane kwoty dodatku mieszkaniowego wahają się w granicach od kilkunastu do kilkuset złotych miesięcznie!
 
A zatem zapraszamy wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dodatku mieszkaniowego do Spółdzielni, gdzie uzyskają fachową poradę i otrzymają niezbędne do tego dokumenty.
 
Oto dane adresowe Szczecińskiego Centrum Świadczeń  w Szczecinie:

Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin
Biuro Obsługi Interesantów 91 442 71 24

FILIA 
ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin (filia Urzędu Miasta Szczecin)