e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Aktualności i Ogłoszenia

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SPÓŁDZIELNI!


Szanowni Państwo!

W oparciu o § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dąb” w Szczecinie informuje, że od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów, zarówno w siedzibie Zarządu przy ul. Rydla 71A, jak i poszczególnych administracjach osiedli spółdzielczych.

W sprawach wyjątkowo pilnych możliwy jest kontakt osobisty, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Korespondencję do Spółdzielni można przesyłać pocztą tradycyjną, mailową lub kontaktować się telefonicznie.

Pisma składane bezpośrednio do Spółdzielni będą przyjmowane w specjalnie wyznaczonym do tego pomieszczeniu - znajdować się ono będzie od strony parkingu (dawna UNIQA).
Przy składaniu pism w pomieszczeniu znajdować się może jedna osoba.

Jak dotychczas, wszelkie sprawy, których wykonanie nie jest niezbędne do zaspokojenia Państwa interesów prawnych, prosimy o przełożenie na termin późniejszy lub przesyłanie wniosków pocztą tradycyjną lub mailowo.

Kasy będą zamknięte dla interesantów od dnia 23.03.2020 r. do odwołania.

Wszelkiego rodzaju opłaty prosimy dokonywać poprzez bankowość elektroniczną, w banku lub poprzez placówki pocztowe.

We wszystkich sprawach można kontaktować się z pracownikami Spółdzielni wyłącznie telefonicznie w godzinach jej otwarcia, tj.:
- w poniedziałki i czwartki - 8:00-17:00,
- we wtorki i piątki - 8:00-15:00,
- w środy - 8:00-16:00.

Telefon do centrali: 91 460 53 00.
e-mail: kancelaria@smdab.szczecin.pl


Prosimy o otoczenie szczególną opieką sąsiedzką osoby starsze, aby pomóc im w załatwianiu bieżących spraw.

Szczecin, marzec 2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” w Szczecinie