e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Biblioteka w Dąbiu zaprasza na “Nie(p)odległe krajobrazy”


 Projekt o tej nazwie skierowany jest do młodzieży i dorosłych. Zachęca do międzypokoleniowych relacji, rodzinnego uczestnictwa.
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dziennikarskiej 39 zaprasza na dwa ostatnie spotkania w ramach tego projektu. Może stać się miejscem sprzyjającym integracji. Zajęcia poświęcone archiwom rodzinnym i genealogii adresowane są do rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami. 9 listopada (piątek) o godz. 18 odbędzie się spotkanie z Andrzejem Krywalewiczem, autorem książki „Tam, gdzie zatrzymał się pociąg”. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Lichtblau, doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor urodził się w miejscowości, którą licznie zasiedlano po wojnie – w Baniach. Od zakończenia II wojny światowej minęły 72 lata. Coraz rzadziej możemy spotkać świadków zasiedlania Ziem Odzyskanych. Ich relacje, opowieści o odwadze, determinacji i ludzkiej dobroci pośród morza cierpienia inspirują do lepszego poznania historii naszej ojczyzny.
Książka zawiera liczne fotografie ze zbiorów bohaterów, Duża czcionka ułatwia kontakt z nią także ludziom starszym.
14 listopada (środa) o godz. 17 spacer historyczny po Dąbiu poprowadzi Ryszard Kotla, przewodnik i miłośnik historii Szczecina, dziennikarz, historyk, nauczyciel akademicki. Znawca historii i walorów turystycznych Szczecina i Pomorza Zachodniego. Zbiórka w centrum, na skwerze przy pomniku „Ku czci poległych w walkach o Szczecin”, czyli popularnym „Żołnierzu”. Spacer zakończy się w bibliotece prezentacją diaporamy „Śladami Piłsudskiego” oraz pokazem diaporam powarsztatowych z tworzenia archiwów rodzinnych. Na zakończenie na budynku biblioteki przewidziano malowanie światłem symboli narodowych.
Autor: em

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
Nr 21 (596) Rok XXV    
31 października 2018    ISSN 1233-4464

Nakład 16 552 egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail