e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Kosztowne elewacje i inne prace
Największym zadaniem realizowanym na osiedlu spółdzielczym Dąbie w 2021 roku jest generalny remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. E. Gierczak 39-42. – Budynek docieplony trzydzieści lat temu warstwą styropianu grubości 5 cm dzięki remontowi uzyska dodatkowe, bardziej efektywne docieplenie ścian zewnętrznych, wyremontowane zostaną też loggie (nowa posadzka i balustrady) oraz pojawią się nowe okienka piwniczne – mówi “Panoramie 7” kierownik Administracji Osiedla Spółdzielczego Dąbie Mikołaj Szyszko. – Wykonana zostanie również izolacja przeciwwilgociowa wraz z dociepleniem części piwnicznej. Remont ten jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem i pochłonie większość funduszu remontowego osiedla na ten rok. Nie znaczy to jednak, że inne potrzebne prace nie będą w tym roku w Dąbiu wykonywane. Zostały wymienione drzwi wejściowe w czterech budynkach, a w następnym roku mają być sukcesywnie wymieniane w kolejnych klatkach. Jak zapewnia kierownik, jeśli ceny usług nie będą rosły w takim tempie jak w latach poprzednich, to w 2022 roku administracji powinno się udać wymienić stolarkę drzwiową we wszystkich budynkach osiedla Dąbie. W budynku przy E. Gierczak 32a-d zaczyna się wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych.

  – Klatki zyskają nowe bezpieczne okna, dzięki którym zostaną zmniejszone straty ciepła – podkreśla kierownik Szyszko. – Jest to ostatni budynek na naszym osiedlu, w którym okna na klatce nie zostały do tej pory wymienione. W tym budynku została też wymieniona pionowa i pozioma instalacja zimnej wody. Stan instalacji był na tyle zły, że woda przestawała dopływać do ostatnich kondygnacji.
W tym roku upływa pięcioletni termin legalizacji wodomierzy w dwóch budynkach: przy ulicy E. Gierczak 32a-d oraz 34-35. Zostaną wymienione.
Wczesną wiosną na osiedlu wykonane zostały cięcia sanitarne i korekcyjne drzew, natomiast w maju odbył się pierwszy pokos trawy w tym roku. Prace związane z właściwym utrzymaniem drzewostanu będą kontynuowane jesienią

Autor: ABC

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
nr 10 (657) 27 maja 2021    ISSN 1233-4464

Nakład 16 741 egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail