e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Nefrologia i transplantacja nerek
Po roku zaangażowania w walkę z pandemią COVID-19 Oddział Nefrologii i Transplantacji Nerek Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego wraca w pełnym zakresie do swojej specjalistycznej działalności. – Znów zaczynamy świadczyć usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nerek, leczenia nerkozastępczego i dostępów naczyniowych i przede wszystkim do działalności transplantacyjnej – mówi ordynator oddziału prof. Marek Myślak. – Nie będzie już problemów z badaniami kwalifikacyjnymi do przeszczepienia nerki i konsultowaniem pacjentów ze Szczecina i całego województwa z problemami nefrologicznymi. Dzięki współpracy z zespołem chirurgii transplantacyjnej naszego szpitala odbędą się niebawem przeszczepienia nerki od dawców żywych. Przeszczepienia dwunarządowe, które są specjalnością zespołu transplantacyjnego w SPWSZ, już się odbywają. Niedawno szpital opuściła pacjentka po udanej operacji jednoczasowego przeszczepienia wątroby i nerki. W pełnym zakresie działają również poradnie: nefrologiczna i transplantacyjna. Liczymy na to, że po znaczącym spadku liczby transplantacji w czasie pandemii znów powrócimy do wcześniejszej aktywności – tak bardzo potrzebnej naszym pacjentom. Natalia Cistowska, rzeczniczka prasowa szpitala informuje, że w SPWSZ w normalnym trybie działają już niemal wszystkie oddziały specjalistyczne. W pierwszej dekadzie czerwca przy ul. Arkońskiej hospitalizowano około 50 pacjentów z COVID-19, w tym 5 na Oddziale Intensywnej Terapii. – Przez cały czas analizujemy informacje dotyczące bieżącej sytuacji epidemiologicznej. Nasza placówka jest nadal w pełni przygotowana do leczenia pacjentów zakażonych SARS-COV-2 – mówi rzeczniczka szpitala.

 
Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
nr 12(659) 24 czerwca 2021    ISSN 1233-4464

Nakład 16 741 egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail