e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Nie wyrzucam. Dzielę się...


 Są inicjatywy i sprawy, pomysły, które potrafią zaangażować niezliczone rzesze ludzi w różnym wieku, nie bacząc na rozmaite podziały, niechęci, religijne i polityczne względy. Przykład Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma bezprecedensowy, światowy wymiar i uznanie. Odruchy serca na wołania o pomoc w przeprowadzeniu operacji, zakupu drogich leków przynoszą znaczny społeczny odzew. Podejmowane są także działania, które zachęcają do nieegoistycznego traktowania podstawowych potrzeb bliźnich, o egzystencjalnych kłopotach których niby wiemy, ale traktujemy je zbyt często obojętnie.
Oto jadło. Przestarzałe słowo oznaczające pokarm, jedzenie, strawę, żywność. Starsi ludzie, zwłaszcza z wiejskim rodowodem, pamiętają, że jak upadł kawałek chleba na podłogę, trzeba było go szybko podnieść, ucałować i położyć na stole. Niewyrzucanie jedzenia było częścią dobrego obyczaju i kultury. Grupa szczecinian propaguje ideę (rozprzestrzeniającą się w świecie – pod angielskim słowem: foodsharing) bezpłatnego dzielenia się żywnością, m.in. poprzez różnego rodzaju tak zwane jadłodzielnie – pomieszczenia, wolnostojące szafki, lodówki. W Szczecinie są dwa takie punkty. Funkcjonują dzięki zaangażowaniu kilkunastu aktywistów.
Założyli stowarzyszenie, by nadać formalnoprawny status takim działaniom i aplikować o środki. Przewodniczy mu Weronika Bałszan.
– Oba lokale otwarte są trzy dni w tygodniu i w ograniczonych godzinach. Reakcja mieszkańców jest bardzo pozytywna, motywująca do rozszerzenia takich działań. Chcielibyśmy zatem, aby jak największa liczba mieszkańców miasta zamiast wyrzucać żywność miała możliwość przekazania jej do jadłodzielni. Produkty, które się w niej znajdą przekazywane są mieszkańcom, którzy zechcą z nich skorzystać. Podzielić i poczęstować się może każdy, bez względu na status materialny. Uzyskaliśmy dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego na projekt: „Nie marnuj jedzenia!” z programu Społecznik 2018. Teraz szukamy miejsc, gdzie moglibyśmy postawić szafki, które służyłyby lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że uda się nam to uczynić zwłaszcza na dużych osiedlach mieszkaniowych. Takie jadłodzielnie byłyby otwarte 24 h na dobę, a porządku w niej pilnowaliby wolontariusze naszego stowarzyszenia, a na dalszym etapie liderzy wywodzący się spośród lokalnej społeczności, których zapraszamy do współpracy. Marzymy o tym, aby idea dzielenia się wychodziła bezpośrednio od mieszkańców, przekonanych, że lepiej się dzielić niż wyrzucać – mówi Weronika Bałszan. – Zdaję sobie sprawę, że realizacja takiego pomysłu może rodzić różne pytania i wątpliwości. Logistyczna sprawność ma tu decydujące znaczenie. Deklaruję gotowość zorganizowania spotkań informacyjnych i rozmów reprezentantów Stowarzyszenia Jadłodzielnia z zainteresowanymi osobami, ale także firmami, innymi organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy do kontaktowania się z nami: ul. Żółkiewskiego 4, Szczecin, tel. 791983658, e-mail: jadlodzielnia@onet.pl.
Autor: jb

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
Nr 21 (596) Rok XXV    
31 października 2018    ISSN 1233-4464

Nakład 16 552 egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail