e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Projekt DOM
Domowa Opieka Medyczna to system zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19. Uruchomiło go Ministerstwo Zdrowia w całej Polsce. Każdy, kto ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, może otrzymać pulsoksymetr, badający poziom saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem i przekazuje dane do centrum monitoringu. W razie pogorszenia parametrów do pacjenta szybko zostanie wezwane pogotowie ratunkowe. Pulsoksymetry to proste w użytkowaniu urządzenia elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi oraz tętna. U osób zdrowych prawidłowa saturacja wynosi około 95-100%.

 Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa ZOW NFZ informuje, że pacjenci, którzy ukończyli 55 lat, są automatycznie włączeni do programu DOM. – Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19 pacjent otrzyma pulsoksymetr do domu za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przesyłka zostanie poprzedzona SMS-em, także wysłanym pacjentowi przez Pocztę Polską. Pacjent, który ma mniej niż 55 lat, by otrzymać urządzenie, wypełnia formularz kontaktowy Pulsocare, który znajduje się na stronie MZ. Może też zostać zakwalifikowany do programu DOM przez swojego lekarza rodzinnego, o ile lekarz w tym systemie się zarejestrował. W województwie zachodniopomorskim zlecenie na pulsoksymetr dla osób, które nie ukończyły jeszcze 55 lat, a są chore na COVID-19 i przebywają w domu, mogą obecnie wystawić lekarze ze 104 podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej na 287 udzielających świadczeń POZ. Program DOM wykorzystują na przykład wszyscy lekarze w Przychodniach Medycyny Rodzinnej „Szafera”.
Wiesława Gozdur, lekarz medycyny rodzinnej, pracująca w jednej z 7 placówek Przychodni Medycyny Rodzinnej przy ul. 9 Maja w Szczecinie, pozytywnie ocenia możliwość monitorowania stanu zdrowia pacjentów przy wykorzystaniu pulsoksymetrów i aplikacji Pulsocare. – Pierwszy pacjent został zgłoszony do programu tuż po uzyskaniu dostępu lekarza do aplikacji. Pacjent otrzymał pulsoksymetr następnego dnia. Postępując zgodnie z instrukcją, rozpoczął monitorowanie saturacji. Elementem, którego brakuje lekarzom POZ w uruchomionym programie, jest możliwość uzyskiwania na bieżąco informacji o wynikach pomiarów pacjenta lub przynajmniej informacji o wynikach niepokojących, alarmujących. Aktualnie pacjent, który dobrze współpracuje ze swoim lekarzem rodzinnym, kontaktuje się z nim, jeśli saturacja zaczyna spadać. To ważne, bo lekarz POZ sprawuje najczęściej opiekę nad całą rodziną”.
Zdarzają się sytuacje, w których działania lekarza rodzinnego znacznie wykraczają poza „koszyk świadczeń” lekarza POZ. To działania dotyczące sytuacji rodzinnych, trudnych, związanych z ostrymi stanami w COVID-19 (np. zostające w domu dzieci, których jedyny opiekun wymaga hospitalizacji). Informacja o stanie zdrowia pacjenta pomaga przewidzieć lekarzowi możliwe konsekwencje i właściwie kierunkować pacjenta i rodzinę do podejmowania działania.
Prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultantka krajowa ds. medycyny rodzinnej podkreśla, że program DOM zwiększa bezpieczeństwo zakażonego pacjenta znajdującego się w opiece domowej. – Jego obecność w tym programie powoduje, że opieka jest ciągła. Chorzy na różne choroby przewlekłe narażeni są na ciężki przebieg choroby. Żeby program dał efekt w postaci zmniejszenia liczby zgonów, musi być powszechny, a nie obejmować tylko grupy ryzyka, dlatego zachęcam, by włączyć się do tego programu. COVID-19 to choroba podstępna. Pacjenci mają dobre samopoczucie, ale mają niską saturację, a gdy trafiają do szpitala, wtedy mają już rozległe zmiany w płucach. Ważny jest także aspekt psychologiczny. Gdy pacjent będzie wiedział, że pomiary są prawidłowe, będzie czuł się bezpiecznie.
Każdy kto posiada własny pulsoksymetr, może się włączyć do programu DOM. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, dzwoniąc pod 800 190 590. Istotą programu jest samodzielny pomiar saturacji oraz tętna przez pacjenta w domu za pomocą pulsoksymetrów oraz pomiar temperatury, zanotowanie liczby oddechów czy objawów chorobowych.
Pacjent zakłada na palec pulsoksymetr, a urządzenie automatycznie łączy się z telefonem, na którym jest wgrana specjalna aplikacja PulsoCare. Wyniki, po wprowadzeniu do aplikacji na telefonie lub w komputerze, są przesyłane do systemu. Jeśli parametry któregoś z chorych się pogorszą – konsultanci i lekarze pracujący w Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej będą reagować. W ramach Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej konsultanci i lekarze realizują działania 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
Autor: JB

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
24 ( 647)23 grudnia 2020    ISSN 1233-4464

Nakład 16 766 egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail