e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Remonty na Majowym


 Zakończyła się modernizacja systemu grzewczego i przejście na węzłach z systemu otwartego na zamknięty.
– Wiązało się to z likwidacją odpowietrzeń instalacji centralnego ogrzewania na czwartych kondygnacjach budynków i montażem automatycznych odpowietrzników na pionach – mówi kierowniczka administracji Barbara Cynowska. – Po wykonaniu tych robót, praca całego systemu jest sprawniejsza i przynosi wymierne efekty finansowe w rozliczaniu węzła.
Z uwagi na wysoką awaryjność wymieniona została instalacja domofonowa w klatce budynku przy ul. Kosynierów 14. Na wniosek mieszkańców instalację tę uzupełniono o dodatkową tablicę przyzywową przy drugich drzwiach od strony ulicy. Wymieniono uszkodzone drzwi wejściowe do klatki schodowej przy ul. J. Iwaszkiewicza 44.
– W tym roku Zakład Gazowniczy, kilkakrotnie, na skutek zgłoszeń przez mieszkańców awarii, odciął budynki od zasilania gazem – dodaje B. Cynowska. – Bezpieczeństwo jest najważniejsze, lecz w niektórych przypadkach wystarczyło odciąć gaz bezpośrednio w lokalu mieszkalnym. W innym odcięto „profilaktycznie” na skutek dziwnego zapachu w piwnicy. Oprócz Pogotowia Gazowego w takich sytuacjach trzeba niezwłocznie powiadomić także spółdzielcze Pogotowie Lokatorskie SM “Dąb”, mające pełne rozeznanie w rozkładzie pomieszczeń i umiejscowieniu zaworów. Późniejsze badanie nie potwierdziło przecieku.
Ponowne przyłączenie budynku wiąże się z koniecznością przeprowadzenia prób szczelności w każdym lokalu, co jest czasochłonne i kosztowne, wymagające obecności wszystkich właścicieli mieszkań. Jest to szczególnie uciążliwe w okresie urlopowym. Często na ponowne uruchomienie trzeba czekać kilka dni, aż wszystkie lokale zostaną sprawdzone.
– Ciągłym problemem są niedrożne instalacje kanalizacyjne, szczególnie w mieszkaniach posiadających dwa oddzielne piony wody: w kuchni i łazience. W kuchniach często mieszkańcy nie używają ciepłej wody, a podgrzewają małe ilości na kuchence gazowej (gaz w ryczałcie!). Nie wszyscy mają zmywarki i w rurach systematycznie tworzą się korki tłuszczu zapychające instalację.
Pozostałe prace są kontynuacją już rozpoczętych: wymiana ciepłomierzy i wodomierzy, którym kończy się okres legalizacji. Zakończono, z uwagi na wyczerpanie zaplanowanych środków, kompleksowe remonty balkonów. Prowadzone będą w następnych latach w kolejności zgodnej z rejestrem zgłoszeń. W sierpniu uformowano wszystkie osiedlowe żywopłoty. Usunięto chore drzewa i przeprowadzono zalecane nasadzenia kompensacyjne.
Autor: ABC

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
Nr 21 (596) Rok XXV    
31 października 2018    ISSN 1233-4464

Nakład 16 552 egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail