e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Remonty w Dąbiu
Pierwsze półrocze administracja w Dąbiu zakończyła wymianą 2650 zaworów termostatycznych na całym osiedlu. – Dzięki przychylności mieszkańców i udostępnieniu przez nich lokali w wyznaczonych terminach, nastąpiło to niemalże w stu procentach – podkreśla kierowniczka AO Agnieszka Tymbarska.

W drugim kwartale bieżącego roku dobiegł końca generalny remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. E. Gierczak 13-14-15. Obejmował wymianę pokrycia wraz z dociepleniem styropapą oraz wymianę rynien i rur spustowych. W lipcu zostały przełożone fragmenty nierównej nawierzchni chodnika przy ul. E. Gierczak 39 i 40 oraz wymienione automatyczne odpowietrzenia centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Pomorskiej 110.
– Z uwagi na intensywne opady deszczu w lipcu administracja odnotowała większą niż zwykle liczbę zgłoszeń o przeciekach z dachów, elewacji. W drugim półroczu ich usunięcie pochłonie dodatkowe, niezaplanowane wcześniej koszty. W październiku przewidziana jest wymiana podzielników ciepła na grzejnikach, natomiast w listopadzie w budynku przy ul. Pomorskiej 110 wymiana  na nowe 290 wodomierzy  z odczytem radiowym. W okresie wakacji na osiedlu przeprowadzane są cięcia pielęgnacyjne zieleni, koszenie trawy i prace konserwacyjne: malowanie ławek, trzepaków oraz zadaszeń nad wejściami oraz czyszczenie studzienek przy okienkach piwnicznych.
Autor: ABC

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
Nr 15(566) Rok XXIII  

 10 sierpnia 2017    ISSN 1233-4464

Nakład 14 488. egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail