e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Rondo na Bukowym


 Rondo u zbiegu ulic Chłopska – Kolorowych Domów – Swojska sprawnie działa. Poszerzono jezdnię, wydzielono dodatkowy pas ruchu w relacji lewoskrętnej w ul. Swojską. Jest ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Smutnej do Swojskiej. Przebudowano chodniki. Jest dobre oświetlenie. Bezpieczeństwo i płynność ruchu poprawiły się znacznie. W obrębie przejść przez jezdnię obniżono krawężniki, ułożono płytki systemowe dla niepełnosprawnych. Długość przejść dla pieszych została zmniejszona poprzez zawężenie jezdni skosami oraz dzięki wprowadzeniu znaków poziomych w postaci pola wyłączonego z ruchu. Pojawiły się wygrodzenia łańcuchowe zapobiegające wtargnięciu pieszych na jezdnię.
Koszt inwestycji wyniósł 1,7 mln zł; prace wykonała firma Strabag.
Autor: LB

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
Nr 21 (596) Rok XXV    
31 października 2018    ISSN 1233-4464

Nakład 16 552 egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail