e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Wodniacy... na oddziałach COVID-19
Na początku grudnia ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczęli pracę na oddziałach Szpitala Klinicznego nr 2 na Pomorzanach, gdzie hospitalizowani są pacjenci zakażeni koronawirusem.

 Grupę ponad 20 ratowników WOPR tworzą ochotnicy (kobiety i mężczyźni). Wspierają personel medyczny w opiece nad lżej i ciężej chorymi na COVID-19. Praca na oddziałach szpitala na Pomorzanach to pierwszy etap wdrażania ich do czynności w szpitalu tymczasowym. Mają ukończone kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy i pracują jako ratownicy-pomoce pielęgniarskie.
Rzeczniczka prasowa SPSK-2 informuje, że zanim zostali wpuszczeni na oddziały, przeszli niezbędne szkolenia BHP, epidemiologiczne i zapoznali się ze stanowiskami pracy.
– Nie mogą wykonywać czynności medycznych, ale pomagają przy podnoszeniu pacjentów, czynnościach pielęgnacyjnych, transporcie materiałów do laboratorium szpitala i bieżących pracach na oddziałach. Po zapoznaniu się z pracą na oddziałach COVID-wych zostaną skierowani do pracy w szpitalu tymczasowym w Szczecinie – mówi rzeczniczka prasowa SPSK-2 Bogna Bartkiewicz.
Autor: JB

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
24 ( 647)23 grudnia 2020    ISSN 1233-4464

Nakład 16 766 egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail