e-czynsz  |  e-UNIQA  | Szczecin, ul. Rydla 71a
tel.  91  46 43 502

Panorama 7

Zapłacisz za… wstyd
Tak jak przewidywaliśmy mieszkańcy Dąbia i osoby goszczące w nim mają spory problem. Wraz z likwidacją targowiska przestał też istnieć szalet. Korzystali z niego nie tylko klienci rynku, ale też przyjezdni z innych osiedli, którzy z Załomia czy Wielgowa przyjeżdżają do Dąbia na zakupy. Toaleta była też wykorzystywana przez uprawiających wieczorny jogging i spacerujących przed snem. Teraz nie ma gdzie załatwić potrzeb fizjologicznych.

– W pobliskim parku pod drzewem zostawiałem to, co już mocno dokuczało – opowiada pan Jarosław. – Nie dość, że robiłem to ze wstydem i zażenowaniem, ale z naprawdę wielkiej konieczności, to jeszcze musiałem za to zapłacić. Napatoczył się patrol i skasowano mnie mandatem w wysokości 50 złotych. Dlaczego muszę płacić za coś, czego miasto nie zapewnia ludziom, i nie mogą w cywilizowany sposób się załatwić, czyli odwiedzić szalet i tam opróżnić pęcherz? – pyta nasz czytelnik.
Skarg na brak szaletu w Dąbiu jest więcej.
– Nasza rada osiedla już 11 lat temu wystąpiła o budowę stałego szaletu w Dąbiu – mówi Alina Kordowska, przewodnicząca miejscowej rady osiedla. – Wskazywaliśmy jako lokalizację skrawek parkingu za pawilonem Domus, naprzeciw narożnika sali gimnastycznej SP nr 23. Miasto odpisało nam, że nie przebiegają tamtędy żadne przyłącza kanalizacyjne, i tak mimo niewątpliwych potrzeb, pomysł upadł. Ale obecnie, z uwagi na likwidację szaletu na rynku, ponownie wystąpimy do miasta – tym razem choćby o ustawienie toi toiów, osobnego dla mężczyzn i dla kobiet. Nie może być tak, by na osiedlu liczącym 13 tysięcy mieszkańców nie było szaletu. Nie może też być tak, że miasto nie zapewnia możliwości skorzystania niego, w zamian karząc mandatami opróżniających pęcherze pod drzewami. Być może właśnie dla miasta większym wstydem jest brak szaletu, niż dla potrzebujących osikanie drzewa.
Autor: LB

Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej 'DĄB'
Nr 17 (568) Rok XXIII  

 7 września 2017    ISSN 1233-4464

Nakład 14 488. egz.

Otrzymują członkowie SM "DĄB" w Szczecinie

tel./fax: 91 46-29-569
e - mail: panorama7@smdab.szczecin.pl

Napisz do nas e-mail